Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zadbamy o bezpieczny rozwój Twojego dziecka. Salus to miejsce, w którym pomagamy najmłodszym pokonać ich trudności oraz rozwinąć ich potencjał.

Zobacz pełną ofertę

Zobacz, czym się zajmujemy

Najważniejszym naszym celem jest uśmiech dzieci


Poradnia Salus to wyjątkowo bezpieczne miejsce, w którym Twoje dziecko rozwinie skrzydła

Salus - gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny w Tarnowie powstał na początku 2016 roku. Naszym głównym celem jest pomoc dzieciom, które potrzebują specjalistycznego wsparcia. W zespole posiadamy wielu specjalistów, np.: logopedę, pedagoga, coacha, a nawet dietetyka.

Nieustannie modernizujemy ofertę, aby dostosować ją do aktualnych potrzeb na rynku tarnowskim. Regularnie podnosimy swoje kompetencje, dzięki częstym wyjazdom szkoleniowym.

Wierzymy, że silne i szczere relacje są mostem do przezwyciężania problemów.

Kształtujemy umiejętności grafomotoryczne

Umiejętność pisania jest niezbędnym zadaniem, które dziecko musi opanować w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Pomagamy dzieciom rozwinąć zdolności manualne.

Wspieramy i stale opiekujemy się dziećmi z autyzmem

Diagnozę autyzmu może wykonać m.in. psycholog lub pedagog. Posiadamy uprawnienia do wykonania diagnozy. W przypadku stwierdzonego autyzmu będziemy wspierać Twoje dziecko.

Pracujemy nad poprawną artykulacją głosek

Poprawna mowa u dziecka jest efektem prawidłowego dorastania i wychowania. Nauczymy dziecko wyraźnej artykulacji głosek oraz nauczymy Cię, jak wesprzeć swoje dziecko w rozwoju.

Przygotowujemy do podjęcia nauki w szkole

Dziecko sprawia Ci trudności, ponieważ niedługo zaczyna się szkoła? Przygotujemy dziecko do aktywności edukacyjnej, aby z radością chciało uczęszczać do swojej ulubionej szkoły.

Poszerzamy percepcję słuchową i wzrokową

Percepcja wzrokowa i słuchowa to zdolność do odbierania bodźców, a także umiejętność właściwego interpretowania wydarzeń.

Rozwijamy umiejętności społeczne

Chcemy, aby Twoje dziecko nawiązywało przyjacielskie relacje w szkole. Jeśli dostrzegasz problemy związane z zachowaniem dziecka w społeczeństwie to koniecznie skontaktuj się z nami.

Czego możesz oczekiwać?

Dobro rodzica i dziecka jest dla nas priorytetem


Nasi Eksperci

Posiadamy kadrę doświadczonych specjalistów


Katarzyna Dajtrowska

Założycielka Salus w Tarnowie, neurologopeda, instruktor masażu Shantala, instruktor PECS, trener biofeedback EEG II Stopnia, nauczyciel. Pracowała w placówkach pedagogiczno-psychologicznych oraz w szpitalu na oddziale rehabilitacji neurologicznej.

Piotr Dajtrowski

Założyciel Salus w Tarnowie. Oligofrenopedagog, diagnosta i terapeuta zaburzeń rozwojowych. Instructor PECS, Trener Biofeedback EEG II Stopnia, trener umiejętności społecznych. Na co dzień pracuje z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.

Anna Piskozub-Małek

Psycholog, która pracuje zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Osoba godna zaufania, której można powierzyć swoje problemy. Łatwo nawiązuje przyjacielską relację z dziećmi.

Ewa Oćwieja-Pytel

Coach, dietetyk. Nawiązuje dobre relacje z młodzieżą i uczy właściwego spojrzenia na ich codzienne wyzwania. Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Sylwia Molczyk

Logopeda. Posiada doświadczenie w pracy z dzećmi upośledzonymi. Logopeda wspierający pracę w naszej poradni oraz w punkcie przedszkolnym "Przedszkolinek".

Anna Ząbik

Pedagog. Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolach oraz zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. U dzieci rozwija umiejętności potrzebne do podjęcia nauki szkolnej.

Beata Wajs

Terapeuta integracji sensorycznej II stopnia. Prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej, terapię ręki. Posada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem.

Anna Tyńska

Pedagog specjalny, Surdopedagog. Prowadzi zajęcia z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i z zaburzeniami słuchu, Dogoterapeuta, Trener przetwarzania słuchowego według Joahnsena, Trener umiejętności społecznych.

Małgorzata Stankowska

Pracuje w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym w Sutkowie jako logopeda. Przyjaciel dzieci. Troszczy się o ich bezpieczeństwo i właściwy rozwój. Ponadto Małgorzata jest aktorką, wolontariusz w wielu projektach.

" Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz.
Jeśli nie wie - wytłumacz.
Jeśli nie może - pomóż. "

Janusz Korczak

Skontaktuj się z nami


Dane firmy

Salus - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie

NIP: 993 065 9778
REGON: 365 375 421

Dane kontaktowe

* Zaznaczone pola są obowiązkowe.